SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
FBC Sollentuna
Tränare/Ledare

Registerutdrag

Riksidrottsförbundet har beslutat att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet gäller från och med 1 januari 2020.


FBC Sollentuna har tagit ett styrelsebeslut om att samtliga, över 15 år (straffmyndig), som finns angivna som ledare/funktionärer i klubben ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Utdrag ska även begäras om en förälder/funktionär eller annan vuxen medverkar under en aktivitet som innehåller övernattning. Detta är ett led i arbetet med att skapa en trygg förening och genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott. Som barn räknas alla personer i föreningen under 18 år.
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. En sammanvägning av två viktiga skyddsintressen har gjorts – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.


Om en ledare motsätter sig detta kan inte ledaren kvarstå i föreningen. Vid belastning i detta register är det grund för omedelbar uteslutning ur föreningen. FBC Sollentuna får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom att anteckna att ett registerutdrag har visats upp. FBC Sollentuna får inte behålla, ta kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. Vi sparar därför endast information om att ledare lämnat in registerutdrag eller inte och om ledaren godkänts eller inte. Inga uppgifter om vad som står i utdraget noteras. Inlämnat belastningsutdrag förstörs eller återlämnas på ledarens begäran till ledaren.


Om registerutdraget visar att en ledare har någon form av brottslighet kopplat till sig ska beslut om personens lämplighet för att genomföra uppdraget i FBC Sollentuna avgöras vid nästa styrelsemöte efter att beskedet blivit känt. Berörd person informeras om detta. Redan aktiva ledare skickar själva efter utdraget och lämnar det till föreningen. Nya ledare skickar själva efter utdraget och lämnar till föreningen när uppdraget är tilldelat och överenskommet. Först när FBC Sollentuna tagit del av utdraget kan ny ledare påbörja sitt uppdrag, inte under själva processen. Du som är ledare i vår förening förväntas lämna in utdrag från belastningsregistret vart tredje år. Utdraget får högst vara 6 månader gammalt vid uppvisandet.


Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor; mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott och grovt rån.

Hur hanterar vi belastningsregister?
  • FBC Sollentuna får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom att anteckna att ett registerutdrag har visats upp.
  • FBC Sollentuna får inte behålla, ta kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget. Vi sparar därför endast information om att ledare lämnat in registerutdrag eller inte och om ledaren godkänts eller inte. Inga uppgifter om vad som står i utdraget noteras.
  • Inlämnat belastningsutdrag förstörs eller återlämnas på ledarens begäran till ledaren.
Hur skickar jag in belastningsregister?

Länk till blankett för att begära utdrag ur belastningsregistret:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

 

Utdraget skickas eller lämnas till styrelsen.

 
Guldpartners
Bronspartners
Materialleverantörer
Samarbetspartners
Övriga Partners
Annonsbild för gräsrotenAnnonsbild för gräsroten