SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
FBC Sollentuna

Inbjudan till Årsmöte
2024-05-17 17:00

Måndagen den 10 juni kl. 19:00 bjuder Floorball Club Sollentuna in sina medlemmar till årsmöte på Scandic Star Hotell i Sollentuna.

Datum: Måndagen den 10 juni
Plats: Scandic Star Hotell Sollentuna
Tid: 19:00

 

Föreningens stadgar slår fast följande om årsmötet:

 

3 kap 1§ Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.


Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

3 kap 5§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
  verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av två år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) 1 revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Handlingar för årsmötet kommer att finnas tillgängliga måndagen den 3 juni. Anmälan till mötet samt begäran om att få tillgång till dokumenten gör du via ett mejl till kansli@fbcsollentuna.se

 


Nyhetsarkiv
Inbjudan till Årsmöte2024-05-17 17:00
Schyssta Cupen2023-12-09 22:30
 
Guldpartners
Bronspartners
Materialleverantörer
Samarbetspartners
Övriga Partners
Annonsbild för gräsrotenAnnonsbild för gräsroten